Длъжностна характеристика Медицински лаборант

Медицински лаборант – Трудова характеристика. Описание на правата и задълженията на Медицински лаборант. Код по НКПД: 32125012

Показване на единичен резултат

Показване на единичен резултат