Длъжностно лице по безопасност и здраве

Определяне на длъжностно лице по ЗБУТ във фирмата. Начини за определяне на длъжностно лице по чл. 24 от ЗЗБУТ – орган по безопасност и здраве при работа, длъжност и код по НКПД

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.