Длъжностно лице по ЗБУТ

Определяне на длъжностно лице по ЗБУТ във фирмата. Определяне на длъжностно лице по чл. 24 от ЗЗБУТ. Орган по безопасност и здраве при работа, длъжност и код по НКПД

Показване на 4 резултата

Показване на 4 резултата