Инструктаж на работното място

Инструктаж на работното място се провежда преди да бъде възложена самостоятелна работа на работника или служителя. На работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения. Както и заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия. Освен инструктаж на работното място се провежда и обучение по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

Показване на 3 резултата

Показване на 3 резултата