Изготвяне на длъжностната характеристика

В длъжностната характеристика се вписват основните условия, при които лицето ще изпълнява своята трудова функция – категория персонал, длъжност

Показване на единствения резултат

Показване на единствения резултат