Книга инструктаж

Ръководство за правилно документиране на Инструктажи и обучения. Книга за начален инструктаж. Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж. Книга за ежедневен инструктаж

Показване на 3 резултата

Показване на 3 резултата