Книга за ежедневен инструктаж

Книга за ежедневен инструктаж от 50 листа. Ежедневният инструктаж се провежда от прекия ръководител на работата или друго лице, определено със заповед на работодателя

Показване на 3 резултата

Показване на 3 резултата