Координатор по безопасност и здраве в строителството

Електронно (онлайн) обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството – Наредба РД 07-2. Дистанционен курс с валиден сертификат по ЗБУТ

Показване на единствения резултат

Показване на единствения резултат