Лица под 18-годишна възраст

Заявител – физически и юридически лица – работодатели по Кодекса на труда. Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години

Лица под 18-годишна възраст

Показване на единствения резултат

Показване на единствения резултат