Лице по безопасност и здраве

Определяне на лице по ЗБУТ във фирмата. Длъжностно лице по чл. 24 от ЗЗБУТ. Орган по безопасност и здраве при работа. Лице по безопасност и здраве

Длъжностни лица по ЗБУТ

Показване на единичен резултат

Показване на единичен резултат