Медицински лаборант

Медицински лаборант. С компетентното изпълнение на всички задължения медицинският лаборант участва в диагностичната, лечебната, профилактичната и научно-изследователска дейност

Длъжностна характеристика Медицински лаборант

Показване на единичен резултат

Показване на единичен резултат