НКПД

Национална класификация на професиите и длъжностите. НКПД 2011. НКПД. Наименование и код на професията по НКПД 2011. НКПД-2011

Бюрата по труда предлагат преференции за работодатели и безработни

Показване на единствения резултат

Показване на единствения резултат