Трудови правоотношения

Кодексът на труда (КТ) урежда трудовите отношения между работодателя и служителя работника. Можем да бъдем полезни по различни въпроси, свързани с трудовите отношения. Изготвянето на конкретни документи като: длъжностни характеристики, правилник за вътрешния трудов ред, правила за работната заплата и др. Трудови правоотношения – консултации

Показване на 1–8 от 12 резултата

Показване на 1–8 от 12 резултата