Публикувано на 1 коментар

Осигуряване при еднодневен трудов договор

Осигуряване при еднодневен трудов договор

Кодексът на труда е създал възможността работодателите да сключват трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Тези норма създадена с оглед необходимостта от регламентиране този вид работа, възложена от регистриран земеделски стопанин, чрез сключване на трудови договори за един ден. Към работодателите, които имат право да наемат лица по този ред, са включени и регистрираните тютюнопроизводители. Работата, която Прочети още…

Публикувано на 2 Коментари

Счита ли се за осигурителен стаж времето в казармата

Счита ли се за осигурителен стаж времето в казармата

НОИ отказва да бъде признато времето на наборна военна служба като действителен осигурителен стаж. Това се оказва изключително важен момент, защото това става причина за отказ за отпускане на пенсия в края на активния трудов живот. С подобен проблем се сблъскват както гражданите, отбивали военна служба в България, така и тези, отбивали службата в чужбина. Прочети още…