Публикувано на Оставете коментар

Застраховка трудова злополука 2022 г.

Застраховка трудова злополука 2022 г.

Заповед № РД-01-289 от 25 октомври 2021 г. за определяне  коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2022 г. Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателите да застраховат за своя сметка работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Условията и редът, при които се Прочети още…