52232001

Продавач-консултант – Трудова характеристика. Описание на правата и задълженията на Продавач-консултант. Код по НКПД: 52232001

Показване на единствения резултат

Показване на единствения резултат