Декларация чл.15 от ЗЗБУТ

Пълна информация за изготвяне на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ. Срокът за подаване на декларациите по чл. 15 е всяка година от 01.01.до 30.04

Показване на 2 резултата

Показване на 2 резултата