Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ през 2023 година

Какъв е срокът за подаване на декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ? Срокът за подаване на декларациите по чл. 15 е всяка година от 01.01.до 30.04

Показване на единствения резултат

Показване на единствения резултат