Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

Какъв е срокът за подаване на декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ? Срокът за подаване на декларациите по чл. 15 е всяка година от 01.01.до 30.04.

Показване на 3 резултата

Показване на 3 резултата