Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ

Информацията за декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, публикувана на сайта на Инспекцията по труда.
Е-ПОРТАЛА на адрес https://public.gli.government.bg/git_public.
Създаване и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ.
Декларацията по чл. 15 може да бъде подадена и по електронен път

Показване на 3 резултата

Показване на 3 резултата