Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица

Искане за даване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица. Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години. Резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години.

Показване на единствения резултат

Показване на единствения резултат