Издаване на разрешение за работа на лица под 18

Искане за даване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица. Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18

Показване на единствения резултат

Показване на единствения резултат