Издаване на разрешение за работа на лица под 18

Искане за даване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица. Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18

Показване на единичен резултат

Показване на единичен резултат