Съдържание на аптечка за кола

Съдържанието на аптечките се поставя в подходяща чанта, която позволява правилното съхранение на превързочните и помощните материали, обозначена с надпис

Показване на единствения резултат

Показване на единствения резултат