Втора квалификационна група

Курсът за придобиване и/или потвърждаване на Втора квалификационна група за електробезопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V

Показване на единствения резултат

Показване на единствения резултат