Бланка за производствена характеристика

Попълване на производствена характеристика във връзка с проучване на професионална болест. В редове 8-21 се описват условията на труд за длъжността

Показване на единствения резултат

Показване на единствения резултат