Експерт БЗР

Координира действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве, при съвместна работа на работници от различни

Показване на 2 резултата

Показване на 2 резултата