Онлайн обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г..

190,00 лв.1.800,00 лв. с ДДС

Описание

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ ЗА ГРУПИ НАД 5 ЧОВЕКА

Онлайн обучение по ЗБУТ – ръководители, длъжностни лица, провеждащи инструктажи, членове на КУТ/ГУТ

Фирмена оферта за групи от 5 служителя + с цени от 15,00 до 31,67 лв. без ДДС – Стойността зависи от броя участници в групата.

НАЙ-ЛЕСНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:

 • Изпратете списък на участниците до info@zbut.store
 • Изпратете ЕИК, телефон и лице за контакт
 • Получавате удостоверенията

ИЗИСКВАНИЯ

 • Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове
 • Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 • Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите

ОСОБЕНОСТИ

 • Учебният план е разработен съгласно Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите. Обучението завършва с онлайн тест. Изпитът е успешно издържан, когато най-малко на 75 % от въпросите е отбелязан правилният отговор.

ЦЕЛЕВИ АУДИТОРИИ

 • Ръководители от структурните звена в предприятията;
 • Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 • Специалисти по безопасност и здраве;
 • Отделите на Човешки ресурси;
 • Членовете на комитетите (групите) по условия на труд;
 • Лицата, отговарящи за съоръжения с повишена опасност; специалисти, отговарящи за обучението по безопасност и здраве и др.;

СЕРТИФИКАЦИЯ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

 • Платформата на обучението е достъпна от всеки компютър и мобилно устройство чрез интернет връзка.
 • След потвърждаване на плащането, получавате достъп до платформата.
 • Всяко обучение се състои от модул/и с учебен материал и тест за проверка на знанията.
 • Тестът за проверка на знанията е достъпен онлайн.
 • В рамките на 60 дни имате пълен достъп и възможност да се запознавате в наличните учебни материали, както и да правите неограничен брой опити за преминаване на теста.

Допълнителна информация

Най-лесната организация

Изпратете списък на участниците до info@zbut.store
Изпратете ЕИК, телефон и лице за контакт
Получавате удостоверенията

Удостоверение

Получавате удостоверение за преминато онлайн обучение по ЗБУТ по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
Издава се Електронно удостоверение, подписано с електронен подпис, което се изпраща по имейл.
При желание за получаване Удостоверението на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.

Онлайн обучение по ЗБУТ

Обучение по ЗБУТ за групи над 10 човека

Online Courses Academy

Достъпна от всеки компютър и мобилно устройство (телефон, таблет) с интернет по всяко време.

Всеки участник получава индивидуално потребителско име и парола за достъп до онлайн обучението за 60 дни (+60 дни безплатно).

Платформата

Платформата на обучението е достъпна от всеки компютър и мобилно устройство чрез интернет връзка.
След потвърждаване на плащането, получавате достъп до платформата.
Всяко обучение се състои от модул/и с учебен материал и тест за проверка на знанията.
Тестът за проверка на знанията е достъпен онлайн.
В рамките на 60 дни имате пълен достъп и възможност да се запознавате в наличните учебни материали, както и да правите неограничен брой опити за преминаване на теста.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Онлайн обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г..”