Bezopasnost

Безопасност е състоянието на защитеност на жизненоважните интереси на личност, организация, предприятие, общество от потенциално или реално съществуващи заплахи

Показване на 6 резултата

Показване на 6 резултата