Книга за периодичен инструктаж

6,00 лв. Включено ДДС

Описание

Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа
Периодичен инструктаж
Формат А4
Меки корици

Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност и здраве при работа

Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа. Допускането на инструктирания работещ до самостоятелна работа се удостоверява с подписа на ръководителя в съответната книга за инструктаж.

Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа. Периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск (при строителни и монтажни работи). Периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово от прекия ръководител на дейността или друго лице, определено със заповед на работодателя.

Извънреден инструктаж се провежда:

  • след всяка трудова злополука, както и след пожар, промишлена авария и природно бедствие;
  • при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа;
  • при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа;
  • по предписание на контролен орган;
  • с работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват преките си задължения.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Книга за периодичен инструктаж“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *