Курс за Координатор по безопасност и здраве в строителството

78,00 лв. с ДДС

Електронно (онлайн) обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството – Наредба РД 07-2. Дистанционен курс с валиден сертификат по ЗБУТ 2023 г.

Описание

Координатор по безопасност и здраве в строителството

Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения.
От кого се изисква обучение и документ за Обучение на координатор по ЗБУТ в строителството?

Наличието на лице, или лица, преминали обучение Координатор по безопасност и здраве в строителството се изисква от:

  • Възложителя на инвестиционно проектиране – когато възлага проектирането на повече от един проектант.
  • Възложителя на строителен обект – когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, или на строител, който наема подизпълнител/и.
  • Строителни фирми – при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове.

Обучението на Координатор по безопасност и здраве в строителството е предназначен за:

Допълнителни указания:

Таксата за участие включва: Онлайн (дистанционни) презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. 


Въпрос: Какъв е срока на валидност на удостоверение за координатор по безопасност и здраве? Какви са изискванията към доказателствата за общ професионален опит в областта на строителството и със завършен курс КБЗ или еквивалент на позиция Инспектор / Координатор по безопасност и здраве?
Отговор: Удостоверенията /Сертификатите, издавани за преминат курс Координатор по безопасност и здраве в строителството по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 22 Март 2004 г. за минималните изисквания за Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ. Бр. 37 от 2004 г.) са със срок на валидност 1 (една) календарна година.
Въпрос: Задължително ли трябва да се изписва валидността на срока на удостоверението за Координатор по безопасност и здраве?
Отговор: При представяне на удостоверение за Координатор по безопасност и здраве където е нужно е важно доказването на срока му на валидност 1 (една) календарна година.

Плащането се извършва само по банкова сметкаМедик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF

 

За въпроси: 
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361

e-mail: info@zbut.bg 
Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице

Допълнителна информация

Онлайн обучението е предназначено за:

Ръководители на фирми;
Проектанти;
Консултанти;
Технически ръководители;
Отговорници на структурни звена;
Органи по ЗБУТ;
Координатор по ЗБУТ и др.

Удостоверение

Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ), което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.
Ако ви трябва спешно: Моля да се свържете с нас чрез мейл info@zbut.bg или на посочените телефонни номера

Онлайн (дистанционно) обучение

Координатор по безопасност и здраве в строителството

Продължителност

Платформата на обучението е достъпна от всеки компютър и мобилно устройство с интернет по всяко време за период от 60 календарни дни
Всяко обучение се състои от модули с учебен материал и тест

Платформи на обучението

https://zbut.bg/
https://cpomc.eu/

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Курс за Координатор по безопасност и здраве в строителството”