ЗБУТ

Задължения на работодателите за осигуряване на ЗБУТ. Здължения на работодателя за осигуряването на ЗБУТ. Регламентирани в Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

Показване на 1–8 от 12 резултата

Показване на 1–8 от 12 резултата