Курс за Длъжностно лице, провеждащи инструктажи по безопасност и здраве при работа

48,00 лв. с ДДС

Дистанционно обучение за лица, провеждащи начален и периодичен инструктаж. Обучение на Лице провеждащо инструктажи. Лице провеждащо инструктажи 2023 г.

Описание

Курс за Длъжностно лице, провеждащи инструктажи по безопасност и здраве при работа

Основание за провеждане на обучението: Съгласно Наредба № РД-07-2 от16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г. са предназначени за:

Лицата провеждащи инструктажи

 

✔️От кого се изисква това обучение и документ за лице провеждащо инструктажи?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение в курс Лице провеждащо инструктажи се изисква от:
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда (Инспекция по охрана на труда) – за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
Камара на строителите в България – за строителните фирми, при първоначалното им вписване в регистъра на Камарата на строителите в България и при годишното потвърждаване на обстоятелствата.
 

Курсът е предназначен за:

  • ръководители от структурните звена в предприятията;
  • лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
  • специалисти по безопасност и здраве;
  • отделите “Човешки ресурси”;
  • членовете на комитетите (групите) по условия на труд;
  • лицата, отговарящи за съоръжения с повишена опасност; специалисти, отговарящи за обучението по безопасност и здраве и др.
Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.
Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF

За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
Тел. +359 2 4900361
e-mail: info@zbut.bg

Допълнителна информация

Онлайн обучението е предназначено за:

Ръководители на трудови процеси
Длъжностни лица по чл. 24 ЗЗБУТ
Лица провеждащи инструктажи
Членове на Комитети и Групи по условия на труд

Удостоверение

Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ), което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.
Ако ви трябва спешно: Моля да се свържете с нас чрез мейл info@zbut.bg или на посочените телефонни номера

Онлайн (дистанционно) обучение

Длъжностно лице, провеждащи инструктажи по безопасност и здраве при работа

Продължителност

Платформата на обучението е достъпна от всеки компютър и мобилно устройство с интернет по всяко време за период от 60 календарни дни
Всяко обучение се състои от модули с учебен материал и тест

Платформи на обучението

https://zbut.bg/
https://cpomc.eu/

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Курс за Длъжностно лице, провеждащи инструктажи по безопасност и здраве при работа”