Курс за Трета квалификационна група по електробезопасност за едногодишен период по ПБРНУЕТЦТМХС

84,00 лв. с ДДС

Трета квалификационна група по електробезопасност. Обучения за квалификационни групи по електробезопасност в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения през 2023 г.

Описание

Онлайн (дистанционно) обучение трета квалификационна група по електробезопасност в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения

Онлайн обучението на електротехническия и неелектротехнически персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения” (обн. ДВ, бр. 32 от 20.04.2004 г.; в сила от 21.08.2004 г.; изм. и доп., бр. 92 от 22.10.2013 г., в сила от 23.01.2014 г..), издаден от МЕЕР за издаване на валидно удостоверениe/сертификат за трета квалификационна група за едногодишен период.

Онлайн обучение е предназначено за: 

  • енергетици, електротехници, електромонтьори, лицата управляващи машини и съоръжения захранвани с ел. енергия, механици, монтажници, електроженисти, лица работещи с ръчни ел. инструменти, кранисти на кранове с ел. задвижване, водачи на повдигателни съоръжения, специалисти извършващи профилактика, ремонт и настройка на компютърна техника, оперативно- ремонтен персонал, настройчиците на КИП и А, лаборантите в ел. лаборатории, лицата, които ръководят работата по техническата експлоатация, обслужване и ремонт, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания, лица издаващи наряди за ел. уредби до и над 1000 V. и др.

Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.

Плащането се извършва само по банкова сметка: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF

За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
Тел. +359 2 4900361
e-mail: info@zbut.bg

Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.

Допълнителна информация

Онлайн обучението е предназначено за:

енергетици, електротехници, електромонтьори, лицата управляващи машини и съоръжения захранвани с ел. енергия, механици, монтажници, електроженисти, лица работещи с ръчни ел. инструменти, кранисти на кранове с ел. задвижване, водачи на повдигателни съоръжения, специалисти извършващи профилактика, ремонт и настройка на компютърна техника, оперативно- ремонтен персонал, настройчиците на КИП и А, лаборантите в ел. лаборатории, лицата, които ръководят работата по техническата експлоатация, обслужване и ремонт, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания, лица издаващи наряди за ел. уредби до и над 1000 V. и др.

Удостоверение

Изпраща с куриер за сметка на получателя.
Ако ви трябва спешно: Моля да се свържете с нас чрез мейл info@zbut.bg или на посочените телефонни номера

Онлайн (дистанционно) обучение

Трета квалификационна група по електробезопасност за едногодишен период по ПБРНУЕТЦТМХС

Продължителност

Платформата на обучението е достъпна от всеки компютър и мобилно устройство с интернет по всяко време за период от 60 календарни дни
Всяко обучение се състои от модули с учебен материал и тест

Платформи на обучението

https://zbut.bg/
https://cpomc.eu/

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Курс за Трета квалификационна група по електробезопасност за едногодишен период по ПБРНУЕТЦТМХС”

Също може да ви хареса…