Курс за Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

36,00 лв. с ДДС

Онлайн обучение по ЗБУТ за Длъжностни лица, ръководещи и управляващи трудови процеси. Дистанционен курс по БЗР с получаване на удостоверение 2023 г.

Описание


Лице управляващо и ръководещо трудовите процеси
 
 
От кого се изисква това обучение и документ за Лице управляващо и ръководещо трудовите процеси?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение Лице управляващо и ръководещо трудовите процеси се изисква от:
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда (Инспекция по охрана на труда) – за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
Камара на строителите в България – за строителните фирми, при първоначалното им вписване в регистъра на Камарата на строителите в България и при годишното потвърждаване на обстоятелствата
.
Курсът е предназначен за:

На завършилите курса се издава Удостоверение за Лице управляващо и ръководещо трудовите процеси съгласно Чл. 6, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение
 
Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF

За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361
e-mail:  info@zbut.bg

Допълнителна информация

Онлайн обучението е предназначено за:

Ръководители на трудови процеси
Длъжностни лица по чл. 24 ЗЗБУТ
Лица провеждащи инструктажи
Членове на Комитети и Групи по условия на труд

Удостоверение

Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ), което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.
Ако ви трябва спешно: Моля да се свържете с нас чрез мейл info@zbut.bg или на посочените телефонни номера

Онлайн (дистанционно) обучение

Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

Продължителност

Платформата на обучението е достъпна от всеки компютър и мобилно устройство с интернет по всяко време за период от 60 календарни дни
Всяко обучение се състои от модули с учебен материал и тест

Платформи на обучението

https://zbut.bg/
https://cpomc.eu/

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Курс за Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси”