Курс за Първа долекарска помощ

30,00 лв. с ДДС

Онлайн обучение за оказване на първа долекарска помощ. Обучението е подготвено в съответствие с най-съвременните правила за поведение и реакция за оказване на първа помощ 2023 г.

Описание

Обучение по първа долекарска помощ

Основание за провеждане на обучение по първа долекарска помощ:
✔️В съответствие с чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства и съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието работодателят:

 • осигурява организация за действия по ликвидиране на опасността, оказване на първа помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите, както и контактите със спешна медицинска помощ и структурите за пожарна безопасност и защита на населението;
 • определя работещите, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасността, първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят, обучението и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове и на големината на предприятието.
 • Мерките и правилата за осигуряване на първа помощ, противопожарна охрана и спешна медицинска помощ в случай на аварии в предприятията и организациите и обучението на работещите.

✔️В съответствие с правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 1994 г..Съгласно чл.3, ал. 1 и 2 от Правилата „първа долекарска помощ се оказва от работниците и служителите. Обучението на работниците и служителите по правилата за оказване на първа долекарска помощ се прави в рамките на прилаганите форми за инструктаж и обучение на работещите по безопасните методи на труд, съобразено с конкретните рискове за здравето.
✔️В съответствие с чл.14, ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 година за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Курсът за първа долекарска помощ е предназначен за:

 • работници и служители от производствени предприятия и фирми;
 • длъжностни лица по здраве и безопасност при работа и лица, провеждащи инструктажи по пожарна безопасност;
 • специалисти по безопасност и здраве;
 • длъжностни лица по здраве и безопасност;
 • отговорници по пожарна безопасност;

✔️Теоретичната информация е на написана на достъпен език, с минимално използване на медицинска терминология. Всички правилни действия и мерки са класифицирани стъпка по стъпка в ясни и логично описание.

Съдържание на обучението по първа долекарска помощ:

От кого се изисква това обучение и документ?

Наличието на лице, или лица, преминали обучение по първа долекарска помощ изисква от:

 • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” ( Инспекция по охрана на труда) – за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
 • Сертификационен одит за издаване на международно валидни ISO сертификати
 • ISO 9001:2008
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2004
 • ISO 14001:2015
 • BS OHSAS 18001:2007
 • ISO 22000:2005
 • ISO/IEC 27001:2013
 • ISO (ИСО) Сертификация

На завършилите курса се издава Удостоверение за Обучение по първа долекарска помощ, съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3, ал. 1 и 2 от Правилата за първа долекарска помощ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл.14, ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Допълнителни указания:

Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.
Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF
За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361
e-mail: info@zbut.bg
Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес за негова сметка!

Допълнителна информация

Онлайн обучението е предназначено за:

работници и служители от производствени предприятия и фирми;
длъжностни лица по здраве и безопасност при работа и лица, провеждащи инструктажи по пожарна безопасност;
специалисти по безопасност и здраве;
длъжностни лица по здраве и безопасност;
отговорници по пожарна безопасност;

Удостоверение

Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ), което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.
Ако ви трябва спешно: Моля да се свържете с нас чрез мейл info@zbut.bg или на посочените телефонни номера

Онлайн (дистанционно) обучение

Първа долекарска помощ

Продължителност

Платформата на обучението е достъпна от всеки компютър и мобилно устройство с интернет по всяко време за период от 60 календарни дни
Всяко обучение се състои от модули с учебен материал и тест

Платформи на обучението

https://zbut.bg/
https://cpomc.eu/

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Курс за Първа долекарска помощ”

Също може да ви хареса…