Курс за Отговорници по пожарна безопасност

54,00 лв. с ДДС

Специализирано онлайн обучение по пожарна безопасност на персонала на работното място съгласно Наредба №РД 07-2/16.12.2009 г. и Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г.. Обучение на отговорници по пожарна безопасност

Описание

Онлайн (дистанционно) обучението на Отговорници по пожарна безопасност

Основание за провеждане на обучението: Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и чл. 6, ал.1, т.4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и издаване на валидно Удостоверение за отговорници по пожарна безопасност.
На завършилите онлайн (дистанционно) обучението се издава Удостоверение за отговорници по Пожарна безопасност, съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и чл.6, ал.1, т.4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Онлайн (дистанционно) обучението за отговорници по Пожарна безопасност е предназначено за

Наличието на лице, или лица, преминали обучение по пожарна безопасност се изисква от

  • Контролът по изпълнението на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. се извършва от органите за ПБЗН, осъществяващи държавен противопожарен контрол

Допълнителни указания

Таксата за участие включва: Онлайн (дистанционни) обучението на отговорници по пожарна безопасност презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.Плащането се извършва само по банкова сметка: Медик Консултинг ООД

Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF

Национален номер 0700 20 744
Тел. +359 2 4900361
Моб. тел.: +359 87 8272999

e-mail: info@zbut.bg

Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице

Допълнителна информация

Онлайн обучението е предназначено за:

Отговорници по пожарна безопасност;
Длъжностни лица по здраве и безопасност при работа.
Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
Специалисти по безопасност и здраве;
Членовете на комитетите (групите) по условия на труд и др.
Ръководители от структурните звена в предприятията;

Удостоверение

Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ), което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.
Ако ви трябва спешно: Моля да се свържете с нас чрез мейл info@zbut.bg или на посочените телефонни номера

Онлайн (дистанционно) обучение

Отговорници по пожарна безопасност

Продължителност

Платформата на обучението е достъпна от всеки компютър и мобилно устройство с интернет по всяко време за период от 60 календарни дни
Всяко обучение се състои от модули с учебен материал и тест

Платформи на обучението

https://zbut.bg/
https://cpomc.eu/

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Курс за Отговорници по пожарна безопасност”

Също може да ви хареса…