Курс Безопасност при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби

(1 клиентски отзив)

144,00 лв. с ДДС

Онлайн (дистанционно) обучение при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби, работа на височина, монтажник на скеле, Скеле, платформи и стълби 2022 г.

Описание

Онлайн обучение – Безопасност при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби

Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на чл.26 от ЗЗБУТ, чл.6, ал.1,т.2 и т.3 от Наредба № РД-07- 02 от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни безопасни условия на труд, съгласно чл.215н от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и съгласно чл.16. от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения
 

От кого се изисква обучение и документ за Обучение по безопасност при работа на скеле, платформи, люлки и стълби?

Наличието на лице, или лица, преминали обучение Обучение за безопасна работа при монтаж, реконструкция и демонтаж на строително скеле се изисква от:
 • Възложителя на инвестиционно проектиране;
 • Възложителя на строителен обект;
 • Строителни фирми – при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове;

⚠️Онлайн (дистанционно) обучение по безопасност при работа на скеле, платформи, люлки и стълби е предназначен за:

Ръководители на фирми, технически ръководители, монтажници, строителни работници и др.
 • На завършилите обучението се издава ⚠️Удостоверение за Монтажник на скеле, съгласно изискванията на чл.26 от ЗЗБУТ, чл.6, ал.1,т.2 и т.3 от Наредба № РД-07- 02 от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни безопасни условия на труд, съгласно чл.215н от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и съгласно чл.16. от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и последвалите изменения и допълнения.

Допълнителни указания:

Таксата за участие включва Онлайн (дистанционни) презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. Пощенските разходи за доставка са за сметка на Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД.
Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF
За въпроси: 
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361 (мтел)
e-mail: info@zbut.bg


Как да се запиша за обучение в онлайн (дистанционно) обучение по безопасност при работа на скеле, платформи, люлки и стълби?

Прочетете информацията на сайта, за да решите дали предлаганото онлайн (дистанционно) обучение ще ви е необходимо.
Обърнете внимание на рубриката Често задавани въпроси, където са дадени отговори на често задавани въпроси, който Ви дават идея за тематиката на сайта. Посочени са техническите изисквания към компютъра, който използвате. 

Регистрирайте се на сайта – ZBUT.BG – за обучение по безопасност при работа на скеле, платформи, люлки и стълби


Активиране на обучението по безопасност при работа на скеле, платформи, люлки и стълби
Активиране на обучението е автоматично като получавате на посоченият от вас е-mail адрес, че избраното от вас обучено е активирано и може да започнете обучението.


Обучение по безопасност при работа на скеле, платформи, люлки и стълби

На входната страница въведете Вашето потребителско име и парола. Във Вашият профил изберете под страница Започни Обучение, ще се появи списък на обученията, за които сте записани (за които заявките Ви са одобрени). Бутон Започни обучението от този списък Ви прехвърля в страницата на онлайн (дистанционно) обучение.


Обучението по безопасност при работа на скеле, платформи, люлки и стълби завършва с изпитен тест

След последната лекция, която разглеждате Ви се предоставя тест за решаване. При отговор на по-малко от 75% от въпросите системата автоматично ви връща към лекциите и ви предлага друг вариант на тест. За получаване на удостоверение трябва да преодолеете минимум горепосочените 75% от отговорите за обучение на финалния тест. В срок от 3 дни, след успешно решаване на теста във Вашият профил на под страница ⚠️Файлове за изтегляне ще е налично сканирано копие на Удостоверението и по куриер ще получите оригиналното Удостоверение на посочения от Вас адрес (за наша сметка).


Издавани документи за Обучение по безопасност при работа на скеле, платформи, люлки и стълби

Удостоверение което се издава след завършване на обучението, са същите както и при редовната форма на обучение. Нашата цел е да ви улесним максимално, като ви предоставим тук необходимите материали за провеждане на обучението, а вие имате възможност да се запознаете подробно с тях и след това да проведете тестове, чието успешно издържане ви гарантира удостоверение / сертификат за съответното обучение. Получавате удостоверение за успешно преминало онлайн (дистанционно) обучение при правилен отговор на над 75% от въпросите.


Провеждане на онлайн (дистанционно) обучение по безопасност при работа на скеле, платформи, люлки и стълби

След заплащане в под страница – Започни обучение във Вашият профил ще се активира избраното обучение с пълен достъп, клиентът получава 60 дневен неограничен достъп до всички учебни материали от онлайн (дистанционно) обучение.
 • Клиентът няма право да предоставя своите данни за достъп на трети лица.
 • Клиентът има право да задава въпроси към обучаващия изпращайки писмо до e-mail: info@zbut.bg
 • Към обучението е предложен тест, който се попълва. Резултатът от теста е видим в под страница – Решени тестове във Вашият профил веднага след попълването.❗⚠️Попълването на теста може да стане неограничен брой пъти.
След приключване на обучението на клиента се издава удостоверение за преминато обучение, съгласно изискванията ако финалния тест е преминат с успеваемост над 75% за завършено онлайн (дистанционно) обучение.
Удостоверението се изпращат на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на Медик Консултинг ООД.

Съдържание на онлайн (дистанционният) обучение по безопасност при работа на скеле, платформи, люлки и стълби:

 • Травматизъм в Строителството.
 • Разчитане на плана за монтиране, демонтиране и плановете за модификация както и реконструкция на строително скеле.
 • Безопасност по време на монтаж, използване и демонтаж или модификация на строителни скелета.
 • Други рискови при монтажа, демонтажа или модификацията.
 • Мерки за предотвратяване на риска от падане на лица или предмети от височина.
 • Мерки за безопасност при влошаване на климатичните условия. Рисковете, които могат да възникнат вследствие на работите по монтиране, демонтиране или реконструкция на скелето.
 • Рискове, които могат да възникнат вследствие на работите по монтиране, демонтиране и реконструкция на скелето.
 • Допустими натоварвания.
 • Специфични изисквания при използването на скеле.
 • Стълби. Задължителни изисквания, необходими за безопасна работа.
 • Люлки и платформи. Изисквания за безопасна работа.
 • Организационни мерки, по безопасност при работа монтаж и демонтаж.
 • Технически мерки по безопасност при работа монтаж и демонтаж.
 • Мерки за предотвратяване на рискове от падащи хора или предмети
 • Оценка на натоварването и съответствие с допустимите ограничения
 • Практически занятия. Добрите практики от Европейския съюз.
 • Правила за ползване на лични и колективни предпазни средства.
 • Долекарска помощ.
 • Методическо помагало за инспектиране по осигуряване на безопасност при използване на строителни скелета, товарни подемници, лични предпазни средства и специално работно облекло при строително-монтажни работи.
 • Примерен въпросник преди извършване на СМР на височина.
 • Изпит.

При използването на скеле съществуват различни рискове, затова е важно да се направи оценка на риска при работа със скеле.

Основните рискове:

Основни причини:

 • Дефектно или амортизирано оборудване.
 • Претоварване на скелето.
 • Неподходящо оборудване (клас на работа съгласно бдс en 12811).
 • Неправилен монтаж.
 • Недостатъчно укрепване.
 • Нестабилна основа.
 • Липса на колективни предпазни средства – парапети, бордови дъски.
 • Липса на лични предпазни средства – каска, колан с предпазни въжета.
 • Близост до електрически инсталации.
 • Удар от превозно средство или кран.

За да избегнат рисковете за здравето на работниците изграждащи или ползващи строителните скелета, трябва да се спазват мерки за безопасност:

 • Проверка дали скелето има всички необходими документи – сертификати за качество, инструкции за монтаж и експлоатация от производителя, технически данни за елементите.
 • Ако се комбинират части, направени от различни производители, то е невъзможно да се разчита на инструкцията на производителя за осигуряване на съответствие и това е забранено, освен ако фирмата на потребителя не състави проект, който да взема предвид такова комбиниране на части.
 • Ако скеле се използва от различна фирма от тази, която го монтира, последната трябва да предаде документацията и чертежите на фирмата, която използва скелето.
 • Когато се избира скеле, което отговаря на съответните стандарти – EN 12810 и 12811 за фасадни скелета и EN 1004 за мобилни скелета – не е нужно да се правят изчисления за всяка работна ситуация. Ще бъде достатъчно да се погледне съответния стандарт, при условие че скелето е монтирано в съответствие с конфигурациите, описани от производителя в указанията за монтаж. При други конфигурации е нужно да се изготви отделно изчисление и съответно проект за монтаж.
 • Съответствие на скелета: технически контролен лист
 • Използвайте оборудване, което е в добро общо състояние (без усуквания, пукнатини, корозия или други признаци на износване/претоварване) и окомплектовано;
 • Използвайте скеле от подходящ клас за работата и което ще издържи на работните натоварвания (виж конкретно по-долу);
 • Придържайте се към инструкциите и схемата за монтаж;
 • Осигурете стабилност и здравина на основата/почвата
 • Достъп до скелето и въвеждане в експлоатация
 • По време на сглобяване, след всяко изменяне на конструкцията или след като е открито несъответствие, отговорникът трябва да постави подходяща сигнализация и да забрани достъпа до опасни/несъответстващи части. След сглобяването, ръководителят на монтажа на скелето трябва да провери съответствието и правилността на монтажа, преди да изготви документ за разрешаващ експлоатацията на скелето.

Всички работници, които ще работят на скеле (потребители) и участват в монтажа, демонтажа или модификация на скелето (монтажник) трябва да са преминали конкретно обучение, за да извършват техните задачи.

Издигането, демонтажа или модифицирането на скеле, по какъвто и да било начин, е изцяло отговорност на компетентните лица, които са преминали обучение за монтаж на скелета.

Безопасна работа на височина и Безопасност при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби
§ Нормативна уредба:

 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 • Наредба № 7 от 23.09.1999г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
 • Наредба № 2 от 22.05.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
 • Наредба № 5 от 11.05.1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
 • Наредба № 3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
 • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Специфични изисквания при използването на скелета

За скелетата се извършват изчислителни проверки за устойчивостта и стабилността им, когато липсва документацията на производителя или в нея не са обхванати замислените структурни конфигурации.
Изчисленията могат да не се извършват, когато скелетата се монтират при спазване на конфигурациите, предвидени от производителя.
За скелетата се изготвя план за монтиране, използване и демонтиране от производителя или от лице с необходимата проектантска правоспособност, който обхваща и специфичните особености на съответното скеле, включително необходимостта и от конструирането на товарни площадки.
Платформите на скелето трябва да съответстват по размери, форма и разположение на работата, която се извършва, и да са с необходимата носимоспособност, като позволяват безопасни работа и преминаване.

Платформите на скелето се монтират така, че:

 • съставните им части да са неподвижни по време на използването им;
 • да няма опасни пролуки между тях и средствата за колективна защита за предотвратяване на падания.

Не се допуска използване на ръчни колички за хоризонтално транспортиране на товари по платформите на скелета, които не са предназначени и оразмерени за целта.
Скелетата се монтират, използват и демонтират по безопасен начин, гарантиращ тяхната стабилност и непозволяващ отместването им по време на използването им.
Носещите елементи на скелето се обезопасяват срещу приплъзване чрез закрепване към опорната плоскост чрез приспособления против приплъзване или чрез друго равностойно по ефективност приспособление.
Подвижните скелета се обезопасяват срещу внезапни премествания чрез подходящи застопоряващи приспособления.
Подложките, върху които се монтира скеле, се проектират и изпълняват така, че да не се превишава допустимото натоварване на основата.
Части на скелета, които не са готови за използване (например по време на монтиране, демонтиране или реконструкция), се означават със съответните знаци за безопасност и се ограждат с подходящи средства за физическа защита за предотвратяване на достъпа до опасната зона.

Скелета се монтират, демонтират или значително преправят под контрола на определено от работодателя квалифицирано лице и от работещи, които са получили подходящо специализирано обучение по отношение на:

 • разчитане на плана за монтиране, демонтиране или реконструкция на съответното скеле;
 • безопасността по време на монтажа, демонтажа или реконструкцията на съответното скеле;
 • мерките за предотвратяване на риска от падане на лица или предмети;
 • мерките за безопасност при влошаване на климатичните условия, което може да окаже неблагоприятно въздействие върху сигурността на съответното скеле;
 • допустимите натоварвания;
 • рисковете, които могат да възникнат вследствие на работите по монтиране, демонтиране или реконструкция на скелето.

Квалифицираното лице и съответните работещи се ръководят от плана, както и от включените в него инструкции.

Допълнителна информация

Онлайн обучението е предназначено за:

Възложителя на инвестиционно проектиране;
Възложителя на строителен обект;
Строителни фирми – при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове;

Удостоверение

Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ), което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.
Ако ви трябва спешно: Моля да се свържете с нас чрез мейл info@zbut.bg или на посочените телефонни номера

Онлайн (дистанционно) обучение

Безопасност при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби

Продължителност

Платформата на обучението е достъпна от всеки компютър и мобилно устройство с интернет по всяко време за период от 60 календарни дни
Всяко обучение се състои от модули с учебен материал и тест

Платформи на обучението

https://zbut.bg/
https://cpomc.eu/

1 отзив за Курс Безопасност при монтаж, работа и демонтаж на скеле, платформи, люлки и стълби

 1. инж. Мирослав Минев (потвърден клиент)

  Много подробно и изчерпателно обучение. Професионално обслужване получих удостоверението в срок

Добавяне на отзив

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *