Годишни профилактични медицински прегледи

Задължителните периодични медицински прегледи на работниците се извършват с оглед диагностициране на ранните форми на заболяванията

Показване на единствения резултат

Показване на единствения резултат