Как да попълним производствена характеристика

Производствената характеристика е част от документите за явяване пред ТЕЛК за първично освидетелстване или преосвидетелстване на работещи

Показване на единствения резултат

Показване на единствения резултат