Обучение ГУТ

Обучение на КУТ и ГУТ. Ежегодно онлайн обучение по ЗБУТ за Групи и Комитети по условия на труд – КУТ/ГУТ.Ежегодишно обучение на представителите

Курс за Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ

Показване на 3 резултата

Показване на 3 резултата