Обучение на ГУТ - КУТ

Ежегодишно обучение на представителите на комитетите и групите по условия на труд в предприятията. Ежегодно онлайн обучение по ЗБУТ

Курс за Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ

Показване на 3 резултата

Показване на 3 резултата