Обучение на КУТ и ГУТ

Обучение на ГУТ и КУТ съгласно Наредба №4. Обучение на членовете на КУТ – комитет по условия на труд или ГУТ – група по условия на труд

Курс за Начално обучение на КУТ и ГУТ

Показване на 3 резултата

Показване на 3 резултата