Публикувано на Оставете коментар

Инвестиционна схема за земеделците от близо 525 млн. лв.

Инвестиционна схема за земеделците от близо 525 млн. лв.

Финансовата подкрепа за земеделския сектор ще се реализира чрез два инвестиционни проекта. Първият е пряко насочен към производителите – Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство.

Фондът ще насърчава инвестиции в 4 направления: 

  • технологична и екологична модернизация;
  • центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци;
  • изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, включително добив на биологичен материал от тях;
  • ефективно управление на води в земеделските стопанства.

Национален план за възстановяване и устойчивост

Подкрепата за инвестиции е насочена към всички регистрирани земеделски стопанства. Националното съфинансиране е 524.9 млн. лв. Предвижда се инвестиционната схема да стартира до края на 2022 г. с период на реализация до края на 2025 г.

В рамките на Фонда ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи. Няма да бъдат подпомагани разходи за инвестиции, насочени към привеждане в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

По отношение на допустимите инвестиции се цели да се допълни и надгради прилаганата сега Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР). За да няма обаче двойно финансиране за един и същ разход по ПРСР и ПВУ, ще се извършва контрол на ниво бенефициент/краен получател. Бенефициент, получил подкрепа за даден тип инвестиция по ПРСР няма са бъде допустим за подпомагане за същия тип инвестиция по ПВУ.

Същото ще важи и за интервенциите по Стратегическия план, които ще се прилагат от догодина. Ще се предвиди условие, че бенефициент, получил инвестиционна подкрепа от Фонда, не може да получи подкрепа за същия тип инвестиция по Стратегическия план.

Вторият проект по НПВУ е „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“ с единствен изпълнител Министерството на земеделието. С публичен ресурс в размер на 23,9 млн. лв. се предвижда създаване на Единна информационна система в земеделието. 

Целта е тази система да интегрира информационните системи на администрацията и да подобри предоставяните на земеделските стопани услуги. Очаква се проектът да стартира до края на 2022 г. и да бъде реализиран до края на 2025 г.

Национален план по Механизма за възстановяване и устойчивост

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *