Публикувано на Оставете коментар

Бюрата по труда предлагат преференции за работодатели и безработни

Бюрата по труда предлагат преференции за работодатели и безработни

Агенцията по заетостта, чрез своите дирекции „Бюро по труда“, предлага финансова подкрепа на работодатели и регистрирани безработни. Това стана възможно, след като през предходната седмица министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров утвърди преразпределение на средствата между програмите и мерките за насърчаване на заетостта от Националния план за действие по заетостта за 2022 г. Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Промени в Кодекса на труда, в сила от 01.08.2022 г.

Промени в Кодекса на труда, в сила от 01.08.2022 г.

В Държавен вестник брой: 62, от дата 5.8.2022 г. е обнародван ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса на труда. С него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1152 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (ОВ, L 186/105 от 11 Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Безопасна работа на открито при високи температури

Безопасна работа на открито при високи температури

Безопасна работа при високи температури Очакваните по-високи температури, свързани с летния сезон, е добре да напомним на работниците и служителите, които работят навън, препоръките и инструкциите за безопасна работа на открито при високи температури. Най-често тези работници са строителни и селскостопански работници, обикновено работата на открито при високи температури се забранява поради технологични причини, свързани Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Агенция по вписванията – Тарифа за държавните такси

Агенция по вписванията - Тарифа за държавните такси

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г., Обн. ДВ. бр. 94 от 25.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 105 от 22.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 65 от 22.07.2008 г., изм. ДВ. бр. 39 от 26.05.2009 г., изм. ДВ. бр. 77 от 29.09.2009 г., изм. ДВ. бр. Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Формули за изчисляване на пенсии

Формули за изчисляване на пенсии

Формула за определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст (ПОСВ) Формула за определяне размера на пенсията за инвалидност поради общо заболяване (ПИОЗ) Формула за определяне размера на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест (ПИТЗПБ) Формула за определяне на индивидуалния коефициент на лицето, участващ във формулите, по които се изчислява размера Прочети още…