Публикувано на Оставете коментар

Безопасна работа на открито при високи температури

Безопасна работа на открито при високи температури

Безопасна работа при високи температури Очакваните по-високи температури, свързани с летния сезон, е добре да напомним на работниците и служителите, които работят навън, препоръките и инструкциите за безопасна работа на открито при високи температури. Най-често тези работници са строителни и селскостопански работници, обикновено работата на открито при високи температури се забранява поради технологични причини, свързани Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Труд и почивка на шофьорите

Труд и почивка на шофьорите

Инструкция за водачите за спазване на регламент /ЕО/561/2006, регламент (ЕС) № 165/2014 и регламент (ЕИО) 3821/85 Основание: Чл. 69, т. 9 на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България Настоящата инструкция е предназначена за провеждане на инструктаж на водачите на автомобили за Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Изчисляване на осветеност на помещенията, вибрации и шум

Калкулатор за изчисляване на осветеността

Калкулатор за изчисляване на осветеността С остаряването на работната сила има нужда от по-високи нива на осветеност в офисите, докато в същото време за работа с компютърни екрани има желание за по-ниски нива на светлина. Калкулаторът изчислява необходимата осветеност на дадена цел, за да се постигне еднаква видимост за хора на различна възраст. Въвеждате измереното Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Оценка на риска при ръчна работа с тежести

Оценка на риска при ръчна работа с тежести

Ръчна работа с тежести е един от най-съществените и същевременно най-подценяван риск на работното място. Според многобройни изследвания между 60% и 90% от хората страдат от заболявания в долната част на гърба в определен момент от живота си. Въпреки това ръчна работа с тежести създава редица рискове, особено за долната част на гърба. Мускулно-скелетните проблеми Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Обучение и инструктажи

Обучение и инструктажи по безопасност и здраве при работа

Обучение и инструктажи по безопасност и здраве при работа Едно от основните задължения на работодателя по трудовите правоотношения е да осигури на работниците и служителите здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето им да бъдат отстранени, ограничени или намалени. За целта той трябва да провежда комплексни мерки, които включват Прочети още…