Публикувано на Оставете коментар

Обучение по пожарна безопасност

Обучение по пожарна безопасност

Обучението по пожарна безопасност е важен аспект от безопасността на работното място, тъй като помага на служителите да разберат опасностите от пожар и как да го предотвратят. Освен това помага на служителите да знаят какво да правят в случай на пожар, включително как да евакуират сградата и как да използват пожарогасителите ефективно. Обучението по пожарна Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Огневи работи – правила за безопасност

Огневи работи – правила за безопасност

Още една полезна статия с практическа насоченост за основните правила и изисквания при извършване на огневи работи на постоянни или временни работни места. ОГНЕВИ РАБОТИ – ОПРЕДЕЛЕНИЯ Огневи работи са всички работи с открит пламък или висока повърхностна температура, като: електродъгово заваряване; газово заваряване и рязане; запояване чрез загряване на различни материали с висока температура; Прочети още…