Публикувано на Оставете коментар

Огневи работи – правила за безопасност

Огневи работи – правила за безопасност

Още една полезна статия с практическа насоченост за основните правила и изисквания при извършване на огневи работи на постоянни или временни работни места. ОГНЕВИ РАБОТИ – ОПРЕДЕЛЕНИЯ Огневи работи са всички работи с открит пламък или висока повърхностна температура, като: електродъгово заваряване; газово заваряване и рязане; запояване чрез загряване на различни материали с висока температура; Прочети още…

Публикувано на Оставете коментар

Промени в Наредби – юли 2021

Изменения и допълнения на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа Основните допълнения и изменения са следните: Изменено е определението за „гранична стойност на професионална експозиция“ Изменени са гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда в Приложение № 1 Прочети още…