Публикувано на Оставете коментар

Промени в Наредби – юли 2021

Изменения и допълнения на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа Основните допълнения и изменения са следните: Изменено е определението за „гранична стойност на професионална експозиция“ Изменени са гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда в Приложение № 1 Прочети още…