Публикувано на Оставете коментар

Формули за изчисляване на пенсии

Формули за изчисляване на пенсии

Формула за определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст (ПОСВ) Формула за определяне размера на пенсията за инвалидност поради общо заболяване (ПИОЗ) Формула за определяне размера на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест (ПИТЗПБ) Формула за определяне на индивидуалния коефициент на лицето, участващ във формулите, по които се изчислява размера Прочети още…