Публикувано на Оставете коментар

Закон за пътищата

Закон за пътищата

Пътищата са отворени за обществено ползване при спазване на реда и правилата, установени с този закон и със Закона за движението по пътищата. Изтегли – Закон за движението по пътищата – 19 март 2021 година Закон за пътищата Обн. ДВ. бр. 26 от 29.03.2000 г., изм. ДВ. бр. 88 от 27.10.2000 г., изм. ДВ. бр. Прочети още…